Prihlásenie B2B
*

*

Zabudli ste heslo?

Servis

 

Servis elektroniky značiek ECG a HITACHI, veľká biela technika
Reklamácie Vás prosíme nahlasovať výhradne na bezplatnej linke ECG.


Bezplatná linka ECG:  0800 333 003.Servisný partner : 
Adresa:Telefón:E-mail:
Milan Paleček
Dobšinského, 050 01 Revúca
0911 276 509palecek.milan@gmail.com 
Vojtech Bodzáš
Hlavná 55, 077 01 Kráľovský Chlmec 
0908 950 838vbodzas@gmail.com
REPAIRmix Jozef Roba
Mierova 38, 094 11 Stará Ľubovňa 
0903 612 000jozefroba@repairmix.sk
RODBAR, s.r.o.
Rároš 128, Trenč 985 32
0905 661 928elektroservis@slovanet.sk  
ELPRA SK, s.r.o.
č.domu 2496, 034 72 Liptovská Lužná 
0905 577 817elpra@speednet.sk 
Rudolf Dorociak
Vyšný koniec 408, 02 354 Turzovka
0905 291 364 dorociak.servis@tmn.sk 
Miroslav Pavlíček
Krušovská 2050/21, 955 01 Topolčany 
0905 181 471 miroservis@gmail.com 
Servis chladenia - Ján Zita
Chudá Lehota 17, 956 38 Chudá Lehota
0903 355 926zita62@centrum.sk 
Jozef Tollarovič
č.d. 395, 919 61 Ružindol

0915 756 849

033/554 90 16

tollarovic@gmail.com
ELDO - Jozef Rapand 
Matičná 211/4, 924 01 Galanta 
0905 444 196 rapand@rapand.sk 
LASER Komárno, spol. s r.o.
Lúčová 570/3, 945 01 Komárno 
0915 222 454servis@laser-kn.sk  
ASTA - KE s.r.o.
Slovenská 93, 040 01 Košice /servis i pre PP/0905 904 628servis@asta-ke.sk
Matúš Kováč - LEVSAP
Bernolákova 3, 934 01 Levice036/631 26 20elektrolv@elektrolv.sk; matus.kovaclv@gmail.com
ELEKTRO SERVIS Michal Liška
1.Mája, 093 01 Vranov nad Topľou057/446 4667elektroservisvv@slovanet.sk
Beso Elektroservis Ján Baka - obchod
Mlynská 1, 936 01 Šahy036/741 07 72beso_baka@stonline.sk
ECO Ervín Bojtoš
Okružná 156, 911 11 Balog nad Ipľom036/741 14 34ecoelektro@centrum.sk
Chladenie spol. s r.o.
Kovorobotnícka 3, 821 04 Bratislava02/43 42 07 38chladenie@chladeniesro.sk
KOMFORT - servis, s.r.o.
Ľ.Stárka 2722/16, 911 05  Trenčín0910/640 006servis@komfortservis.eu
Tibor Ládi TIBIK SHOP - SERVISBratislavská 60, 932 01 Veľký Meder031/555 37 790917638247@orangemail.sk
Aladár Voznický - FIRMA AVOZBažantia 1149/50, 930 05 Gabčíkovo031/559 44 45a.voznicky@zoznam.sk
Elektroopravovňa - Štefan PilátikSihelné č. 496, 029 46 Sihelné0905 564 520pilatik@oranet.sk
ED Elektroslužba - Pavel DebnárPribinova 38, 936 01 Krupina045/551 95 14eddebnar@ed-debnar.sk
Štefan KvardaVnútorná okružná 50/17, 945 01 Komárno0902 102 760stefankvarda@post.sk
Ing. Miloš BabuľaCukrovarská 3042/62, 926 00 Sereď0905 792 527milos.babula@centrum.sk
Servis SIDOR - Jaroslav SidorLekárovce 2, 072 54 Lekárovce /okres Sobrance/0907 062 622itecservis@gmail.com
UNI SERVIS - František ŠimkoPravenec 241, 972 16 Pravenec0905 333 628fesimko@gmail.com
Ján Šulík - EL - ServisLevočská 3, 064 01 Stará Ľubovňa+421 524 326 115lubovna@euronics.sk
PART Servis - Dušan JunasKarola Salvu 9, 034 01 Ružomberok0918 535 876partservis@gmail.com
Peter Špik Partizánska 46, 085 01 Bardejov054/474 62 27spikservis@gates.sk
Viera Bryndziarová - BryndziarLombardíniho 208/4, 014 01 Bytča041/552 28 00rbryndziar@azet.sk
Igor ORAVECPieninská 19, 974 11  Banská Bystrica

048/417 47 07

0905 637 702

elektrooravec@centrum.sk
BL technics, s.r.o.Švábska 6695/57A, 080 05 Prešov0918 825 645bltechnics@mail.t-com.sk


Servis elektroniky značiek ECG, Hitachi, Telefunken, malá biela a čierna technika

Servisný partner : 
Adresa: Telefón:E-mail:
Servis elektroniky
Údernícka 11, 851 01 Bratislava-Petržalka, 
02/68 24 52 45 servis@elektroniky.sk 

Servis elektroniky značiek ECG, Hitachi, Telefunken, malá biela a čierna technika

Servisný partner : 
Adresa:Telefón:E-mail:
T.V.A. servis
Južná trieda 48/D, 040 01 Košice, 
055/633 85 01, tvaservis@tvaservis.sk 
REKLAMÁCIE:

 


Servisný partner : 

Servis elektroniky -  ECG, Hitachi, Telefunken

 
Údernická 11 
Bratislava -Petržalka
851 01
Telefón:02/68 24 52 45
Spôsob platby:DPD
Dopravu platí:Servis
Email:servis@elektroniky.sk
Postup:Do emailovej komunikácie pri objednávke zvozu vždy uvádzajte:
1, presnú adresu Vašej predajne
2, typ výrobku
3, popis závady
K výrobku prikladajte:
1, reklamačný list s uvedenou závadou
2, spiatočnú adresu
3, záručný list s typom a výrobným číslom
4, alebo predajný doklad s typom a výrobným číslom

Servisný partner : 

T.V.A. servis - ECG, Hitachi, Telefunken

 
Južná trieda 48/D
Košice
040 01
Telefón:055/633 85 01
Spôsob platby:DPD
Dopravu platí:Servis
Email:tvaservis@tvaservis.sk
Postup:Do emailovej komunikácie pri objednávke zvozu vždy uvádzajte:
1, presnú adresu Vašej predajne
2, typ výrobku
3, popis závady
K výrobku prikladajte:
1, reklamačný list s uvedenou závadou
2, spiatočnú adresu
3, záručný list s typom a výrobným číslom
4, alebo predajný doklad s typom a výrobným číslom

 

 

  POSTUP PRI UPLATŇOVANÍ REKLAMÁCIÍ:

 
 
 
Forma uplatňovania reklamácie :
 
Reklamácia sa uplatňuje písomnou formou a to mailom alebo poštou (príp. faxom) na :
 
 
reklamacie@k-b.sk ( príp. fax +421 232 113 418 )
   ( telefonicky podávame len informácie k reklamáciám )
 
 
 
Náležitosti k podaniu reklamácie :
 
Najlepšou formou podania reklamácie je vyplnenie Reklamačného protokolu K+B Progres, a.s., organizačná zložka, kde sú predtlačené všetky potrebné náležitosti k uplatneniu vašej reklamácie. V tomto doklade treba uviesť všetky požadované skutočnosti, predíde sa tým zdĺhavejšiemu procesu na začatie reklamačného konania.
 
Ak tento formulár priložený nie je k vašej reklamácii, resp. neúplne vyplnený alebo nepriložený vôbec, môže sa termín začatia reklamačného konania predĺžiť o dopĺňanie potrebných údajov pre jeho začatie.
 
K tomuto reklamačnému protokolu je potrebné pre urýchlenie riešenia doplniť vždy číslo nákupnej faktúry – ako doklad k reklamácií.
 
 
Lehoty vybavenia reklamácie :
 
Lehota na vybavenie vašej reklamácie je 30 kalendárnych dní  od jej prijatia. Dňom začatia reklamačného konania sa rozumie deň, ku ktorému je reklamácia obsiahnutá všetkými potrebnými náležitosťami (pokiaľ tieto chýbajú, tak sa reklamačná lehota začína až dňom dodania všetkých podkladov potrebných k jej vybaveniu).
 
Snažíme sa vašej reklamácii venovať hneď ako je to možné (záleží na stave reklamovaného tovaru ako typ a rozsiahlosť poškodenia výrobku a pod.) a vybaviť ju v čo najkratšom možnom termíne od jej podania našej spoločnosti.

 

 

Uplatňovanie žiadosti o dobropis :
 
Výrobok, na ktorý chcete  uplatniť vrátenie sumy/dobropis, musí spĺňať náležitosti takého poškodenia, po ktorom je výrobok nepredajný. Pokiaľ ide o poškodenie takého rozsahu, že je možné výrobok ďalej predať, poskytne sa na takto poškodený výrobok zľava z kúpnej sumy/finančný dobropis.
 
Ďalšie možnosti pre uplatnenie vrátenia / žiadosť o dobropis:
 
ak ide o výrobok poškodený nie vaším zavinením:
 - zavinený zlou manipuláciou v prepravnej spoločnosti (t. j. treťou osobou)
 - zistené poškodenie tovaru až po úplnom rozbalení
 - kde nebolo pri prevzatí možné nijakým spôsobom  (viditeľným ani hmatateľným) zistiť, že je výrobok poškodený.
technické / mechanické poškodenie výrobku:
 - záleží od typu poškodenia
na základe vyjadrenia servisnými strediskami:
 - servisné vyjadrenie zo servisu o nerentabilnej oprave (ponechané v servise)
 - servis musí v servisnom liste uviesť, že výrobok ostal v servise a vy máte právo žiadať o vrátenie kúpnej sumy za tovar
  
Info: Tovar, na ktorý bola uplatnená reklamácia / dobropis sa zriaďuje zvoz reklamačným oddelením v našej spoločnosti.
Prosíme, tovar v žiadnom prípade nezasielať na centrálu našej spoločnosti!